Thiết Kế App Kế Toán

Thiết Kế App Kế Toán

Hoàn thành 15 - 30 ngày

Thông tin mô tả

App kế toán là gì?

Ứng dụng kế toán dành cho iOS và Android ngày càng đóng vai trò quan trọng, cho phép bạn thực hiện kế toán từ thiết bị di động của mình thay vì từ máy tính để bàn hoặc ứng dụng web. 

Các phần mềm kế toán di động này có đặc điểm là chúng rất phù hợp với kích thước màn hình và đặc điểm hoạt động của điện thoại thông minh và máy tính bảng. Việc lưu trữ dữ liệu diễn ra trên các máy chủ của nhà cung cấp, đó là lý do tại sao dung lượng lưu trữ thấp của thiết bị di động không phải là vấn đề. 

Như với tất cả các dịch vụ đám mây, điều này cũng cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng các tính năng của công cụ kế toán.trong một nhóm, bất kể thời gian và địa điểm.

 

App Tài chính