E-learn - Hệ thống Mona eLMS

E-learn là dự án giáo dục do Tập Đoàn Thành Đông đầu tư và phát triển với mong muốn mở rộng mô hình giảng dạy Anh ngữ phù hợp với xu thế mới hiệu quả hơn và hiện đại hơn

E-learn - Hệ thống Mona eLMS

Thông tin mô tả