App Giao diện Form 3

App Giao diện Form 3

Ứng dụng nha khoa ngày càng được ứng dụng nhiều để giảm chi phí hành chính, hợp lý hóa các quy trình hành chính trong thực tế, giúp việc đặt hàng vật tư nhanh hơn và dễ dàng hơn, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân của bạn với tài liệu giáo dục, kỳ vọng kết quả và giao tiếp chung.

App Giao diện Form 3
project
  • Company Name

    ThemeTags Company Limited

  • Project Duration

    20 March 2019 - 10 June 2019

  • Project Address
    www.zinpro.vn

Thông tin mô tả

Ứng dụng nha khoa ngày càng được ứng dụng nhiều để giảm chi phí hành chính, hợp lý hóa các quy trình hành chính trong thực tế, giúp việc đặt hàng vật tư nhanh hơn và dễ dàng hơn, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân của bạn với tài liệu giáo dục, kỳ vọng kết quả và giao tiếp chung.

Thiết kế app nha khoa theo yêu cầu

Các phòng khám nha khoa đang bắt đầu tận dụng nhiều “ứng dụng” dành cho thiết bị di động để giúp quản lý phòng khám nha khoa dễ dàng hơn. ZinPro cung cấp các app nha khoa theo yêu cầu với những tiện ích đáng ngạc nhiên.

App bán hàng