App Giao diện Form 3

App Giao diện Form 3

ZinPro cung cấp dịch vụ thiết kế app phòng khám - là phần mềm có thể đảm nhiệm việc lên kế hoạch điều trị đến thanh toán, bao gồm cả việc đặt lịch hẹn và tích hợp hình ảnh y tế.

App Giao diện Form 3

Thông tin mô tả

Bạn đang tìm kiếm phần mềm quản lý tích hợp để quản lý hiệu quả phòng khám chăm sóc sức khỏe. ZinPro cung cấp dịch vụ thiết kế app phòng khám - là phần mềm có thể đảm nhiệm việc lên kế hoạch điều trị đến thanh toán, bao gồm cả việc đặt lịch hẹn và tích hợp hình ảnh y tế.

Vì sao cần thiết kế app phòng khám

Điện thoại thông minh hiện là một phần của cuộc sống hàng ngày. Các bệnh viện cũng có thể tận dụng lợi thế này và tích cực kết hợp hệ thống thông minh toàn diện vào cuộc sống hàng ngày của bệnh viện. 

App bán hàng