Giới thiệu về Dịch vụ Thiết kế Mobile App theo yêu cầu tại Zinpro

Với gói thiết kế theo yêu cầu. Đội ngũ chuyên gia Zinpro sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng .... phát triển ứng dụng di động và cung cấp các giải pháp tổng thể về kinh doanh cho cả môi trường B2B và B2C. Dựa trên khả năng nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng nên các phần mềm ứng dụng trực tiếp trong các hoạt động quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao năng lực cốt lõi...

Xem thêm